Overall Rating Reporter - expired
Overall Score
Liaison Fay Zeijl
Submission Date Dec. 18, 2013
Executive Letter Download

STARS v1.2

Utrecht University
PAE-8: Support Programs for Underrepresented Groups

Status Score Responsible Party
Complete Reporter Fay van Zeijl
Policy Advisor
Onderwijs & Onderzoek
"---" indicates that no data was submitted for this field

Does the institution have mentoring, counseling, peer support, affinity groups, academic support programs, or other programs in place to support underrepresented groups on campus?:
Yes

A brief description of the programs sponsored by the institution to support underrepresented groups within the student body:

n/a


A brief description of the programs sponsored by the institution to support underrepresented groups within the faculty:

1. Mentoring and Coaching: Vrouwen die een carrière in de wetenschap ambiëren, ondervinden vaak dat het lastig is om daar in de universitaire context aan te bouwen. Het behoud van vrouwelijk wetenschappelijk talent is van groot belang voor de universiteit. Vrouwelijk wetenschappelijk personeel loopt nu nog te vaak tegen culturele- en institutionele barrières op. Het mentoring en coaching programma heeft tot doel vrouwelijk wetenschappelijk personeel meer inzicht te geven in de doorstroommogelijkheden binnen de universiteit. Het College van Bestuur heeft na het succes van eerdere programma’s besloten het programma “Mentoring en Coaching voor vrouwen in de wetenschap" voort te zetten.

Doelstellingen van programma:
De doelstelling van het programma is om vrouwen met talent te ondersteunen in hun ambities, en om zo hun kans op loopbaanstappen binnen de academische wereld te vergroten. Het programma heeft daarnaast tot doel deelnemers meer inzicht te geven in de Universiteit Utrecht als organisatie en een sterker netwerk van talentvol vrouwelijk wetenschappelijk personeel te creëren.

2. Er is per faculteit genderbeleid ontwikkeld mede in het kader van Aspasia. Aspasia is een stimuleringsinstrument van NWO gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls VIDI-VICI waarbij universiteiten in aanmerking komen voor premie wanneer zij vrouwelijke laureaten binnen een bepaalde termijn bevorderen. De UU heeft bepaald dat faculteiten de ruimte krijgen eigen beleid te ontwikkelen. Bijna alle faculteiten hebben een fonds ingesteld ter versterking van het onderzoeksprofiel van vrouwen. Voor UMC (“Steyn Parve programma”), FSW (“Aspasiafonds”), GW en BETA zijn dit fondsen om talentvolle vrouwen in de gelegenheid stelt onderzoekstijd te winnen, hun onderzoeksprofiel te versterken door bijvoorbeeld te werken aan een onderzoeksaanvraag en hen vrij te stellen van onderwijs. Bij de BETA-faculteit zal ook gestreefd worden naar een hogere vertegenwoordiging van vrouwen in commissies en besturen.

2. Charter Talent naar de Top


A brief description of the programs sponsored by the institution to support underrepresented groups within the staff:

Charter Talent naar de Top

In veel bedrijven en organisaties is het aantal vrouwen in hogere posities te gering. In de Nederlandse universiteiten is dit te zien aan het geringe aantal vrouwelijke hoogleraren. In januari 2009 ondertekende onze universiteit het Charter dat bedoeld is om de collectieve goede voornemens om te zetten in daden: meer vrouwelijk talent aan boord te krijgen, te behouden en te benoemen in topfuncties. Voor de universiteiten richt zich dit op het aantal vrouwelijk hoogleraren en voor ondersteunde functie op het aantal vrouwen in het topkader.

More information available (in English):http://www.talentnaardetop.nl/Home_EN/?Language=en


The website URL where more information about the programs in each of the three categories is available :

The information presented here is self-reported. While AASHE staff review portions of all STARS reports and institutions are welcome to seek additional forms of review, the data in STARS reports are not verified by AASHE. If you believe any of this information is erroneous or inconsistent with credit criteria, please review the process for inquiring about the information reported by an institution and complete the Data Inquiry Form.